Heimskringla :

Ynglingesaga.

Home|

Odin, sittende på Lidskjalv, øver seid

 

Kapittel 8.

9.

10.

11.


12.

13.

14

15.


16.

17.

18.

Dag blir drept av høyforken.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.


30.

31.

32.

33.

34.


35.

36.


37.

38.

39.

Kong Ingjald setter fyr på hallen.40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.


Kong Øystein blir slått overbord av seilbommen.

47.

48.

49.

50.