Ynglingene

fra

Odin til Halvdan Svarte

 

Les teksten av Snorre i Ynglingesaga

  Home

Navn, drottsete og ca. årstall

Giftermål, avkom, bane og annet.

Odin,-Sigtuna

Døde på sotteseng, lovga at alle døde skulle 
brennes, og det de eide av løsøre skulle bren- 
nes med dem.Aska skulle spres på sjøen eller 
graves ned i jorda. Det skulle blotes for godt 
år om høsten, midtvinters for grøden og det 
tredje om sommeren; seiersblotet. Innførte 
skatt, 1 penning på hver "nese". 
Fikk gudestatus etter sin død og ble tilbedt og 
ofret til i mer enn tusen år. 
Mange koner og avkom, bl.a. Skade som han 
fikk sønnen Sæming med. Skade var først gift 
med Njord.

Njord,-Noatun

Ble tatt til herre over svearne etter Odin og ble 
kalt drotten. Gode tider med fred og velstand. 
Døde på sotteseng, ble brent.

Frøy, Uppsala,

Samtidig med Frode i Lejre, 
                                                  ca: år 0
Første drotten i Uppsala hvor han bygde et 
stort hov. Til hovet la han alt han eide av land 
og løsøre, dette har altid holdt seg siden og blir 
kalt Uppsala-rikdommen.(Uppsala-ød). 
Fikk tilnavnet Yngve som hedersnavn og etter- 
kommerne ynglinger.Gift med Gerd Gymes- 
dotter med sønnen Fjolne. Døde sottedøden, 
liket ble holdt skjult i tre år, første som ble 
hauglagt uten å bli brent.

Frøya

Den siste gjenlevende av "innvandrerne", fikk 
ansvaret for blotene mens Frøy ble holdt skjult. 
Gift med Od, døtrene Hnoss og Gerseme

Fjolne, Uppsala,

sønn til Frøy-Yngve
Under et besøk hos vennen Frode i Lejre på 
Sjælland falt han opp i et stort mjødkar nattes- 
tid og druknet.

Sveigde, Uppsala,

sønn til Fjolne
Reiste rundt for å lete etter Gudeheimen og 
Odin den gamle.Kom til Tyrkland og Store- 
Svitjod og var borte i fem år.På reisen fikk han 
kona Vana av Vanaheim,sønn Vanlande. 
Forsvant under besøk på garden Stein i østre 
Svitjod, lokket inn i den store steinen der av 
en dverg.

Vanlande, Uppsala, 

sønn til Sveigde
Stor kriger, reiste på flere hærferder, bl.a. til 
Finland hvor han fikk Driva, datter til Snø den 
gamle. Døde under et mareritt, liket brent ved 
elva Skuta hvor det er reist bautasteiner etter 
ham.

Visbur, Uppsala, 

sønn til Vanlande og Driva
Gift med datter til Aude den rike som han ga 
tre storgarder til i brudegave pluss en stor hals- 
ring av gull. De fikk to sønner, Gisl og Ondur. 
Tok seg ny kone som han fikk sønnen Domalde med.Nektet sine to eldste sønner 
arven etter sin mor, ble innebrent som hevn og 
en forbannelse om ættedrap i slekten for all 
framtid.

Domalde, Uppsala,

sønn til Visbur
Stor nød og sult. Store blot ble gjort, først med 
okser så med mennesker uten at det hjalp på 
åringene. Domalde fikk nå skylden for de dårlige tidene og ble drept og blotet.

Domar, Uppsala, 

sønn til Domalde, gift med 
Drott, datter til kong Danp Rigson, Danmark 
Drott er søster til Dan den storlåtne. 
 Fred og gode tider, styrte lenge, døde på 
sotteseng, brent ved Fyrisvollene ( Fyrisvallarna ). Bautasteiner reist der. Siste som ble kalt drotten.

Dyggve, Uppsala, 

sønn til Domar
Første som kalte seg konge.

Dag den mektige, Uppsala,

sønn til Dyggve
Drept på tilbaketog fra hærferd til Gotland. 
Arbeidstrell kastet høygaffel inn i flokken og 
traff Dag, det ble hans bane.

Agne, Uppsala,

sønn til Dag
Dro på hærferd til Finland og underla seg 
landet etter slag mot høvding Froste. Tok 
Frostes datter Skjålv med hjem til Svitjod, 
likeså hennes bror Loge.La til ved Stokksund 
og tok Skjålv til kone. Agne hadde gullringen 
til Visbur rundt halsen og da han sovnet etter 
all drikken, bandt hun et tau i ringen og fikk 
ham hengt i nærmeste tre. Skjålv rømte med 
sine menn til skipene og rodde bort. 
Agne ble brent, og siden heter det Agnafit der 
på nordsiden av Taur sør for Stokksund.

Alrek, Uppsala,

sønn til Agne.
Stor hærmann og flink i mange idretter bl.a. 
ridning. Styrte sammen med sin bror og fikk 
samme skjebne, se neste.

Eirik, Uppsala, 

sønn til Agne.
Kappreid med sin bror vekk fra de andre og 
da de ikke kom tilbake ble det lett etter dem. 
Begge ble funnet med knust hode.

Yngve, Uppsala, 

sønn til Alrek
Stor hærmann, vakker, kunne mange idretter, 
gavmild på gods og alltid glad. Styrte sammen 
med sin bror som drepte ham i sjalusi. 
Hauglagt ved Fyrisvollene.

Alv, Uppsala, 

sønn til Alrek og 
Dageid,  datter til kong Dag den mektige.
Styrte sammen med broren, se forrige. 
Alv var fåmælt, maktsyk og uvennlig. Styrte 
hjemme mens broren var på hærferder, gift 
med den vakre Bera som hadde et godt øye til 
Yngve. Fikk banesår av Yngve etter å ha 
stukket ham i hjel med sverdet. Hauglagt 
sammen med broren.

Hugleik, Uppsala, 

sønn til Alv
Svært rik og pengekjær, ingen kriger, men 
glad i musikk,  dans og gjøgleri. 
Ble angrepet av sjøkongen Hake og de møttes 
på Fyrisvollene. Hugleik falt sammen med de 
to sønnene sine og Hake la under seg landet.

Hake sjøkonge, 

ikke av ynglingeætt.
 Ble angrepet av ynglingene Jørund og Eirik 
Yngveson. I slag ved Fyrisvollene ble Eirik 
drept og Jørund flyktet med stort mannefall. 
Hake fikk banesår, fikk lastet hærskip med de 
falne og seilte til havs hvor han satte fyr på 
skipet.

Jørund Yngvesson, Uppsala

Dro på flere hærferder bl.a. til Danmark.Hadde 
slag med Gylaug håløygkonge i Limfjorden. 
Gylaug var sønn til Gudlaug som ble tatt til 
fange og hengt på Straumøynes av Yngvesønnene. Gylaug vant slaget og hevnet 
sin far med å føre Jørund opp på land å la ham 
henge.

Aun ( Åne) Jørundsson, Uppsala, 

ca.år 500
Klok og stor blotmann, ikke hærmann, men 
satt hjemme og styrte.Ble angrepet av Halvdan 
Frodesson av Danmark, flyktet til Västergøt- 
land. Halvdan styrte i Uppsala i tjue år før han 
døde på sotteseng. Kong Aun kom tilbake til 
Uppsala seksti år gammel og blotet sin eldste 
sønn til Odin for et langt liv. Odin svarte Aun at 
han skulle få leve i seksti år til. Kong Aun 
regjerte i Uppsala i tjue nye år da han ble angrepet av Åle den frøkne av Danmark. Aun 
måtte for annen gang flykte til Västergøtland. 
Åle regjerte i Uppsala i tjue år da han ble drept 
av Starkad Gamle. Aun regjerte i tjue nye år 
da han blotet sin andre sønn og Odin svarte at 
Aun skulle leve videre så lenge han ga Odin en 
sønn hvert tiende år, og gi et herred i landet 
navn etter tallet på de sønnene han ofret. Da han hadde ofret den sjuende sønnen levde han 
i ti år, men kunne ikke gå med egen hjelp. Så 
blotet han den åttende sønnen og levde i ti nye 
år, men da lå han til sengs, så blotet han den 
niende og levde i ti år til, men da drakk han av 
horn som et spebarn. Da han ville ofre sitt siste 
barn, forbød svearne det og Aun døde. Han 
er hauglagt i Uppsala.

Egil Aunson, Uppsala

Ingen hærmann, måtte flykte for røverbande 
ledet av Tunne, en trell som Aun hadde og 
Egil overtatt. Egil rømte til Danmark hvor han 
fikk hjelp av Frode den frøkne med løfte om 
skatt av svearne. Egil vant og tok igjen riket 
og styrte i tre år, da han ble stanget ihjel av en 
mannevond graokse. Egil er hauglagt i 
Uppsala.

Ottar Vendelkråke, Uppsala,

sønn til Egil
Overholdt ikke avtalen som Egil hadde gjort 
med Frode. Frode gjør landgang i Svitjod og 
herjer og tar stort hærfang. 
Sommeren etter seiler Ottar til Limfjorden og 
herjer i Vendsyssel, brenner og legger landet 
øde. Ottar falt i slag mot Frodes jarler Vott og 
Faste, liket ble skjendet og lagt ut til kråker og 
andre åtseletere. Danene lagde ei trekråke som 
ble sendt til Svitjod, derav navnet.

Adils, Uppsala, 

sønn til Ottar
Regjerte lenge og var på flere hærferder bl.a. 
Saksland hvor han tok mange fanger derav 
Yrsa, en vakker kvinne som han giftet seg med. 
Helge Halvdanson av Danmark angrep Svitjod 
og Adils måtte flykte unna. Helge tok Yrsa med 
til Danmark og tok henne til kone, og fikk en 
sønn som fikk navnet Rolv Krake. Yrsa reiste 
tilbake til Svitjod og Adils da hun ble fortalt at 
Helge var hennes far. 
Adils hadde slag mot Åle den opplandske fra 
Norge på islagt Vänern hvor Adils vant. Dette 
er det fortalt om i Skjoldungesaga, også om 
hvordan Rolv Krake sådde gullet på Fyris- 
vollene. Adils falt av hesten da den snublet 
under ham og slo hodet mot en stein. Dette ble 
hans bane og han er hauglagt i Uppsala.

Øystein Adilsson, Uppsala

Svitjod ble ofte overfalt av danske og norske 
sjøkonger med stort mannskap og uten land. 
Øystein ble overfalt av Solve Hogneson fra 
Nærøy under veitsle i Lovund. Solve kring- 
satte huset og brente ham inne sammen med 
hele hirden. Solve reiste til Sigtuna og krevde 
kongsnavn og landet., svearne samlet hær og 
slaget varte i elleve dager før Solve seiret.

Solve Hognesson,

ikke av ynglingeætt
Regjerte lenge, men ble sveket og drept.

Yngvar Øysteinsson, Uppsala.

Stor hærmann og ofte på hærferder. Sluttet 
fred med danene og herjet i austerveg.Falt i slag  under hærferd til Estland, hauglagt like ved 
sjøen i Adalsysla (Øsel)

Anund Yngvarsson, Uppsala.

Fred og gode tider, ble svært rik.Satte i gang 
rydding av nytt land i Svitjod, bygde veier 
mellom landsdelene som han skattla etterhvert 
som de ble befolket. Drept av stein og leirras 
ved Himmelhei under reise mellom gardene 
sine.

Ingjald Illråde Anundsson, Uppsala, 

ca.år 700 

Siste konge i Uppsala av Ynglingeætten. 
 
 

Fortsetter i :
 

Konger i Svitjod

Gift med Gauthild Algautsdatter. Bygde Sju- 
kongesalen i Uppsala og innbød landsdels- 
konger, jarler og andre stormenn til arveøl 
etter Anund. Ingjald tente på salen om natta og 
seks konger og deres menn brant inne.Ingjald 
underla seg alt land kongene hadde og tok inn 
skatter fra dem.Underla seg etterhvert hele 
Gøtaland og rådde dermed over hele Svitjod. 
Ingjald drepte tolv konger, alle med svik, derav 
navnet. To barn med sin kone; Åsa og Olav. 
Åsa ble gift med kong Gudrød av Skåne som 
hun fikk drept.Under veitsle på Räning ble han 
omringet av hæren til Ivar Halvdanson fra 
Skåne, brente seg selv, Åsa og alt mannskap inne da han forsto at han ikke kom seg unna.

Ivar Halvdansson  Vidfavne,

Skåne 

Ikke av Ynglingeætt.
Ivar var en stor kriger og underla seg Svitjod, 
Danevelde, Østrike, store deler av Saksland og 
en femtedel av England.

Olav Ingjaldsson Tretelgja, 

Värmland
Ble jagd fra Svitjod med hele sin ætt og ryddet 
seg land ved de ubebodde områdene ved 
Klaraelvens utløp i Vänern. Olav giftet seg med 
Solveig, datter til Halvdan Gulltann fra Solør, 
to sønner; Ingjald og Halvdan. Olav var ingen 
blotsmann og fikk skylden for uår og sult, ble 
innebrent av misfornøyde svear.

Halvdan Olavsson Kvitbein, 

Hedmark, Toten og Hadeland. 
Värmland. 

Første Yngling i Norge.

Gift med Åsa, datter til kong Øystein Hardråde 
fra Oppland.To sønner Øystein og Gudrød. 
Halvdan ble gammel og døde av sott på Toten, 
etterpå flyttet til Vestfold og hauglagt ved 
Skæreid i Skiringssal (Tjølling) Halvdan la 
under seg Värmland da hans bror Ingjald døde.

Øystein Halvdansson, 

Romerike og Vestfold
Gift med Hild, datter til Eirik Agnarson, konge 
i Vestfold. Ble slått overbord av bommen på 
skipet han førte og døde, liket ble ført til Borre 
og hauglagt der.

Halvdan Øysteinsson den gavmilde og matille. 

Holtan i Vestfold
Gift med Liv, datter til Dag fra Vestmar. 
Halvdan var en stor kriger og var på flere hær- 
ferder og hentet seg store rikdommer. Lønnet 
sine folk godt og var rundhåndet med penger, 
derav navnet. Døde sottedød, hauglagt i Borre.

Gudrød Halvdansson den stormodige. 

Vestfold og Vingulmark
Gift med Alvhild, datter til Alvarin, konge i 
Alvheim. En sønn; Olav. 
Alvhild døde før Gudrød og han tok Åsa, 
datter til Harald Granraude, konge i Agder til 
kone. Harald sa nei til giftermålet, men ble drept av Gudrød som tok Åsa med makt. 
Åsa fikk en sønn med Gudrød; Halvdan. Åsa 
fikk Gudrød drept av en av sine tjenere.

Olav Gudrødsson Geirstadalv 

Vestfold
Olav var en stor kriger og hærmann, men mistet 
Vingulmark til Gandalv som var arving på mannsiden. Delte riket med sin bror og beholdt 
vestre delen. Døde av verk i foten, hauglagt på 
Geirstad.

Halvdan Gudrødsson Svarte 

  ca. år 830-870 
Agder
Halvdan var årsgammel da faren falt og Åsa 
tok ham med til Agder og tok riket etter sin far. 
Fikk kongedømme på Agder atten år gammel. 
Halvdan var en stor kriger og la under seg 
Vingulmark, Romerike, Hedmark og andre 
deler av Opplanda. 
Gift med Ragnhild, datter til Sigurd Hjort,konge på 
Ringerike.Mor til Ragnhild var Tyrne, datter til Klakk- 
Harald, konge på Jylland. Tyrne var søster til Tyre 
Danmarksbot som var gift med Gorm den gamle. 
Ragnhild og Halvdan fikk sønnen Harald. 
Halvdan kjørte gjennom isen på Randsfjorden 
ved Røykenvik og druknet. Liket ble delt i 
fire og hauglagt i hver sin landsdel.
Harald og den videre rekkefølge , se mer i :

Kongerekken i Norge.

 
   
 til toppen
 
 

home