USA.

Dets vei til kaos. 1. September 11 - 2001
 2. Angrepet og okkupasjonen av Irak.
 3. Guatanamo bay og Abu-Ghraib
 4. Katrina og dens virkning
 5. Underskuddet på handelsbalansen
 6. Bombingen av Iran
 7. Underskudd av energi, -oljeprisen når nye høyder
 8. Konkursen i GM og dens ringvirkninger
 9. Konkursen i Ford og Daimler Benz
 10. Kursras på børsen, dollaren på sin laveste verdi noensinne, -valutaflukt
 11. Republikkanerne blir holdt ansvarlige
 12. Opptøyer med plyndringer, -voldsomme branner
 13. Matmangel
 14. Alles kamp mot alle

 

Webmaster.