Heimskringla :

Olav den helliges saga

Erling setter dagsarbeid for trellene sine.

Dagsakkord