Slagscener fra sagaen.

Solskjel| |Hafrsfjord|

Rastarkalv| |Stord

Håkon jarls saga, Danevirke| |Hjørungavåg

Olav Tryggvessons saga, Svolder

Olav den helliges saga, Nesjar| |Stiklestad

Magnus den godes saga, Lyrskoghede| |Rügen| |Nissan

Harald Hardrådes saga, Stamford Bridge| |Hastings|

Ulster|

Fyrileiv| |Bergen| |Konghelle| |Minne| |Holmengrå| |Trælaborg

Tønsberg| |Veøy ( Sekken )

Re

Stanger

Re 1177| |Hørte bro|

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Home
 

Solskjel: ca. år 875 og 876

mellom

 
 
 

Harald I Hårfagre, seiret

Småkongene på Vestlandet

Guttorm, hertug og landstyrer

Asgaut, jarl, falt i slag 2

Asbjørn, jarl, falt i slag 2

Grjotgard, sønn til Håkon jarl, falt i slag 2

Herlaug, sønn til Håkon jarl, falt i slag 2

Håkon Grjotgardsson, jarl  Firdafylke etter slag 2

Ragnvald, jarl Nordmøre og Romsdal, Sunnmøre etter 2

Arnvid, konge Sunnmøre, falt i slag 2

Audbjørn, konge Fjordane, falt i slag 2

Huntjov, konge Møre, falt i slag 1

Nokkve, konge Romsdal, falt i slag 1

Solve Klove, sønn til Huntjov, flyktet fra begge slag

top
Home
 
 

Hafrsfjord : ca. år 880 eller senere.

mellom

 
 
 
 
 

Harald I Hårfagre, seiret

Småkongene på Sørvestlandet, Agder og Tele-

mark

Eirik, konge Hordaland, falt

Sulke, konge Rogaland, falt

Sute, jarl, bror til Sulke, falt

Kjøtve, konge Agder, flyktet 

Tore Haklang, sønn til Kjøtve, falt

Roald Rygg, Telemark

Hadd den harde, bror til Roald, Telemark

til toppen
Home
 
 

Slaget på Rastarkalv. Ca. år 957

mellom

 
 
 

Håkon den gode Adalsteinfostre, seiret

Eiriksønnene

9 skip

Egil Ullserk, merkesmann falt

Mer enn tjue skip

Gamle Eiriksson, falt. Resten av brødrene flyktet

Home

til toppen

 
 
 
 

Slaget på Stord : ca. år 961

mellom

 
 
 

Håkon I den gode, falt

Harald Gormsons menn og Eiriksønnene

Håkon I Adalsteinsfostre, konge, 

dødelig såret,forblødde

Øyvind Finnsson, skald

Toralv Skolmsson

Harald Eiriksson Gråfell, konge etter slaget.

Øyvind Skrøya, bror til Gunnhild, drept av Håkon.

Alv Askmann,bror til Gunnhild, drept av Toralv.

Kisping, Gunnhilds skosvein, drepte Håkon med pil.

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Danevirke år 974

mellom

 
 
 

Harald Gormsson Blåtann og hans menn

Keiser Otto II og hans menn

Håkon ladejarl

 

Burislav, konge Vendland

Olav Tryggvesson, svigersønn til Burislav ???

(Olav er 6 år)

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Hals, Limfjorden 976

 
 
 

mellom

 
 
 
 
 

Gull-Harald, Danmark, seiret

Kong Harald Gråfell, Norge, falt

Styrken talte 9 skip

Arinbjørn herse, skipsfører, falt

Styrken talte 3 skip

Home

Til Toppen


 
 
 
 

Slaget i Hjørungavåg år 986

Mellom

 
 
 
 
 

Håkon Ladejarl den mektige, seiret

Jomsvikingene

Eirik, sønn til Håkon

Svein, sønn til Håkon

Tore Hjort, høvding, Hålogaland

Styrkår, høvding, Gimsan i Melhus

Gudbrand Kvite, høvding, Opplanda

Torkjell Leira, høvding, Viken, drept av Vagn

Skjegge, Opphaug på Ørlandet

Ragnvald, Ervik på Stad

Vigfus Viga-Glumsson, drepte Aslak med ambolten

Torstein Midtlang, drept av Bue

Gissur, lendmann, Valdres, skutt av Håvard hoggande

Sigvalde, jarl, flyktet.

Bue Digre, sprang over bord, druknet

Sigurd, sønn til Bue, fikk grid

Vagn Åkesson, fikk grid.

Aslak Holmskalle, stavnbu, fostersønn til Bue,drept

Håvard Hoggande, stavnbu, drept

 
til toppen
Home
 
 

Slaget ved Svolder år 1000

Mellom

 
 
 
 
 

Olav I Tryggvesson, falt (druknet ?)

I følge Halldor Ukristne talte styrken 71 skeider.

Svein Tjugeskjegg, Olav svenske og Eirik jarl

Ulv Raude, merkesmann

Kolbjørn, stallare, fikk grid

Torstein Oksefot,

Vikar, bror til Arnljot Gelline, Tiundaland

Vak Raumesson, Elv

Berse den sterke

Ån Skytte, fra Jemtland

Trond Ramme, Telemark

Utyrme, bror til Trond, Telemark

Trond Skjalge, Hålogaland

Ogmund Sande, Hålogaland

Lodve Lange, Saltvik Hålogaland

Hårek Kvasse, Hålogaland

Kjetil Høge, Inntrøndelag

Torfinn Eisle, Inntrøndelag

Håvard, Orkdalen

Bjørn, Støle Sunnhordland

Torgrim, Kvine

Asbjørn,

Orm,

Tord, Njardarlog

Torstein Kvite, Obrestad, Rogaland

Arnor, Møre

Hallstein, Fjordane

Hauk, Fjordane

Øyvind Snåk,

Bergtor Bestil,

Hallkjell, Fjaler

Olav Dreng,

Arnfinn, Sogn

Sigurd Bild,

Einar, Hordaland

Finn, 

Kjetil, Rogaland

Grjotgard Raske,

Einar Tambarskjelve

Hallstein Livsson,

Torolv,

Ivar Smetta.

Orm Skogarnev,

Torkjell Nevja, skipsfører på Ormen stutte

Torkjell Dyrdil, skipsfører på Tranen

Jostein

Erling Skjalgsson, herse, ikke med under slaget

Hyrning, skipsfører

Torgeir, skipsfører

Eindride, skipsfører, Gimsan

Svein jarl, bror til Eirik

Sigvalde jarl,Vendland, lurte Olav inn i bakhold

Finn, bueskytter, splintret Einars bue

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Nesjar år 1016

Mellom

 
 
 
 
 

Olav II den hellige, fikk seier

Svein jarl, flyktet

Sigurd Syr

Sigvat skald

Øyvind Urarhorn

Hæren talte 100 mann

Einar Tambarskjelve, lendmann, flyktet

Erling Skjalgsson, lendmann, flyktet

Mange falne

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Stiklestad år 1030

Mellom

 
 
 
 
 

Olav II den hellige, falt

Bondehæren, seiret

Tord Folesson, merkesmann, falt

Harald Sigurdsson, såret, flyktet

Dag Ringsson, flyktet

Bjørn stallare, drept av Tore Hund

Arne Arnesson, såret

Finn Arnesson, såret

Torberg Arnesson, såret

Arnljot Gelline, falt

Gaukatore, falt

Avrafaste, falt

Tormod Kolbrunarskald, døde av sår

Gissur Gullbrå, falt

Torfinn Munn, falt

Hæren talte 3600 mann

Kalv Arnesson, hogg kongen i halsen

Tore Hund, stakk spydet i magen på kongen

Hårek fra Tjøtta

Torstein Knarresmed, hogg kongen i låret,drept av Finn

Torgeir fra Kvistad, drept av kongen

Kalv Arnfinnsson

Olav

Erlend, lendmann, fra Gjerde, drept av Dag

Aslak, lendmann, fra Finnøy, drept av Dag

Hæren talte 14 400 mann

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Lyrskoghede år 1043

Mellom

 
 
 

Magnus I den gode, seiret

Venderne

Otta ( Ordulf ), hertug, Brunsvik i Saksland

Torkjell Geirason, Lyngar Island, utpekt til lege

Atle, Selårdal Island, utpekt til lege

"Største mannefall i Norderlanda i kristen tid"
til toppen
Home
 
 

Slaget ved Re (Rügen) år 1043

mellom

 
 
 

Magnus I den gode, seiret

Svein Ulvsson ( Estridsson ), flyktet til Skåne


 
 
 
 

Slaget ved Nissan år 1062

Mellom

 
 
 
 
 

Harald III Hardråde, seiret

Svein Ulvsson, (Vandråd) konge i Danmark, flyktet

Ulv stallare

Stein Herdisson, skald

Håkon Ivarsson, jarl, skjulte kong Svein ( Vandråd )

Daneflåten talte 300 skip og 6 jarler

Finn Arnesson, jarl , tatt til fange

 til toppen
Home
 
 

Slaget ved Stamford Bridge år 1066

Mellom

 
 
 

Harald III Hardråde, drept av pil i strupen

Harald Gudinesson ( Godwinson ), seiret

Toste Gudinesson, jarl

Frirek, merkesman

Øystein Orre

Styrkår, stallare, flyktet

Olav Haraldsson ( Kyrre ), fikk grid

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Hastings år 1066

Mellom

 
 
 

Vilhjalm Bastard, Ruda-jarl, seiret

Harald Gudinesson, konge i England, falt

Otta, biskop, Vilhjalms bror

Svein, jarl, Haralds bror

Gyrd, jarl, Haralds bror, falt

Valtjov, jarl, Haralds bror, flyktet, fanget og halshogd

til toppen
Home
 
 

Slaget i Ulster år 1103

Mellom

 
 
 

Magnus II Berrføtt, falt

Irskehæren seiret

Torgrim Skinnlue, lendmann, flyktet

Vidkunn Jonsson, drepte kongens banemann, flyktet

Sigurd Ranesson, flyktet

Dag Eilivsson, flyktet

Serk fra Sogn,

Øyvind Olboge, stallare, falt

Ulv Ranesson, bror til Sigurd, falt

Magnus, sønn til Erlend Orknøyjarl, deserterte

Erling,           "     , falt

 
til toppen
Home
 
 

Slaget ved Fyrileiv år 1134

mellom

 
 
 

Magnus III Sigurdsson, seiret

Harald IV Gille, flyktet til Danmark

Kristrød, Haralds bror, falt

Ragnvald Orknøyjarl

Tjostolv Ålesson, lendmann

Salmund, lendmann, Agder

Ingemar Sveinsson, lendmann Ask Norderhov, falt

Nesten 60 hirdmenn falt

til toppen
 Home
 
 

Slaget i Bergen år 1135

Mellom

 
 
 

Harald IV Gille, seiret

Magnus III Blinde, fanget, lemlestet og blindet

Håkon Fauk, kongens morbror, fanget og drept

Ivar Ossursson, fanget og blindet

til toppen
 Home
 
 

Slaget i Konghelle år 1135

Mellom

 
 
 

Borgere i Konghelle og bønder i omland

Venderhær

Guttorm, sysselmann, sønn til Harald Flette,

Sæmund Husfrøya, sysselmann, falt

Andreas Brunsson, prest

Jon Loptsson, fostret hos Andreas

Lopt Sæmundsson, prest, reiste før slaget

Einar, måg til Andreas

Solveig, varslet folk på Solbjarger

Olve Miklamunn, bonde på Skurbågar, drepte flere

Sigurd Gyrdsson, lendmann

Sigard, lendmann, falt med sine 200 menn 

Åsmund Sæmundsson, 

Rettibur ( Ratibor ), hertug i Pommern

Dunimits, søstersønn til Rettibur

Unibur, høvding

Venderhæren talte 360 skuter a 44 mann og 2 hester ??

Byen ble plyndret og brent, og kom seg aldri igjen til det den hadde vært.
til toppen
Home
 
 

Slaget ved Minne år 1137

Mellom

 
 
 

Inge Haraldsson Krokrygg, seiret

Magnus Sigurdsson Blinde, flyktet

Tjostolv Ålesson, bar Inge i kjortelposen

Halldor Sigurdsson, falt

Bjørn Egilsson, falt

Gunnar fra Gimsan, falt

 
til toppen
Home
 
 

Slaget ved Holmengrå år 1139

Mellom

 
 
 

Inge Krokrygg, seiret

Magnus Blinde, falt

Sigurd Munn, samkonge

Sigurd Kolbeinsson

Gyrd Kolbeinsson

Trond gjalkere, skipsfører

Tjostolv

Ottar

Åmunde

Hall, hirdmann

Håkon Mage, lendmann

Peter Byrdesvein

Sigurd Slembe, fører for hæren, fanget og pint ihjel

Reidar Grjotgardsson, hirdmann, falt

Lodin Saupprud fra Linnestad, falt

Berse Tormodsson, stavnbu, falt

Ivar Kolbeinsson, falt

Hallvard Fæge, forromsmann, falt

Sigurd prest, Island, falt

Klemet, sønn til Are Einarsson, Island, falt

Ivar Skrauthanke

Jon Kada

Arnbjørn Ambe

Ivar Staresson Dynta, hogd ned av Kolbeinssønnene

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Trælaborg 1161

Mellom

 
 
 

Inge Krokrygg, falt

Håkon Herdebrei, seiret

Simon Skalp, falt

Gudrød, konge Suderøyene, flyktet med 1500 mann

Jon Sveinsson, deserterte og gikk over til Håkon

Orm kongsbror, flyktet til Svitjod 

Gudbrand Skavhoggsson, falt

Arne Frireksson, falt

Tordis Skjegga, kjerring som spådde utfallet

 til toppen
Home
 
 

Slaget i Tønsberg år 1161

Mellom

 
 
 

Erling Skakke, seiret

Håkon Herdebrei, flyktet

Ånund Simonsson, hærfører flyktet

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Veøy ( Sekken ) år 1162

Mellom

 
 
 

Magnus Erlingsson, seiret

Håkon Herdebrei, falt

Hæren talte 21 skip, bl.a. Bøkesuden

Erling Skakke, hærfører

Nikolas, sønn til Simon Skalp, falt

Hæren talte 14 skip

Ånund Simonsson

Eindride Unge, skipsfører på Draglaun

Sigurd Kåpa, falt

Sigurd Hjupa, falt

Ragnvald Kunta, falt

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Re (Ramnes) år 1163

Mellom

 
 
 

Magnus Erlingsson, seiret

Sigurd fra Rør, jarl, falt

Erling Skakke, hærfører

Hæren talte 500 mann

til toppen
Home
 
 

Slaget ved Stanger i Våler år 1168

Mellom

 
 
 

Erling Skakke, jarl og lendmann i Viken for Valdemar I av Danmark

Olav Gudbrandsson Ugjæva, flyktet

Erling seiret

Sigurd Agnhatt, fosterfar til Olav, falt

til toppen
Home
 
 

Slaget på Re (Ramnes) år 1177

mellom

 
 
 

Magnus Erlingsson, seiret

Birkebeinene

Hæren talte knapt 1500 mann

Øystein Møyla, flyktet, ble drept av bonde

Torfinn fra Snåsa, falt

 

 
 
 
 

Slaget ved Hørte bro år 1178

mellom

Magnus Erlingsson og Orm kongsbror

Sverre og birkebeinene

Kongshæren var overtallig, men ble overrumplet og mange ble drept. 

Uavgjort resultat, hærene skiltes på hver sin side av elva.


 
 

Slaget på Kalvskinnet 1179

mellom

 
 
 

Magnus Erlingsson, flyktet

Sverre Sigurdsson, seiret

Erling Skakke, jarl, falt

Ivar Horta, lendmann, falt

Tore Spæla, lendmann, falt

Jon fra Randeberg, lendmann, falt

Einar Litle, lendmann, falt

Ivar Sveinsson, lendmann, falt

Botolv fra Fjordane, lendmann, falt

Guttorm Sneril, lendmann, falt

Hæren talte 500 mann, mange falne, deriblant 60 hirdmenn og begge sønnene til Botolv fra Fjordane

Birkebeinerhæren talte 200 mann, ingen oppgave over falne


 

Slaget på Ilevollene 1180

Mellom

 
 
 

Kong Magnus Erlingsson, flyktet

Kong Sverre Sigurdsson, seiret

Nikolas Mondul Andresson, lendmann, falt

Jon Kula, lendmann, falt

Kolbein Gislesson, lendmann, falt

Eirik Lauk, lendmann, falt

Philippus Arnesson (Stårheim), falt

Brynjolv Blanda (sønn til Eindride Jonsson), falt

Ivar Galle, falt

Brynjolv Kalvsson, såret kong Sverre, ble drept

Gyrd Skjome, falt

Eindride Kalvsson, flyktet

Nikolas Arnesson (Stårheim), flyktet

Størrelsen på hærene er ikke oppgitt, men kongene hadde aldri før hatt så store hærer i kamp på en gang. Kong Magnus hadde langt flere menn.

Falne hos kong Sverre er ikke oppgitt.


 
 

Slaget ved Nordnes i Bergen 1181

mellom

 
 
 

Magnus Erlingsson, såret

Sverre Sigurdsson, seiret

Orm kongsbror, leder for hæren, flyktet med hæren da han trodde kongen var falt.

Narve fra Såstad, skipsfører på Hovdebussen 

Steinfinn, nestfører på Hovdebussen, falt

Asbjørn fra Tjörn

Nikolas Kuvung

Pål Småttauge

Jon fra Ænes

Munan fra Ænes

Flåten talte 32 skip - mange falne (ca.300) og sårede

18 av skipene med alt gods og løsøre ble beslaglagt av Sverre

Ulv fra Lauvnes, lendmann

Ulv Fly, lendmann

Håvard jarlssønn, lendmann

Bård Guttormsson, lendmann

Ivar Silke, lendmann

Gudlaug Vale, stallare, skipsfører på Gornen

Audbjørn, skipsfører på Hårkniven

Asgeir Hamarskalle, skipsfører på Fjordkollen

Hallvard Gæla,

Sindre Snæbjørnsson, falt

Narve Guttormsson, falt

Ca. 300 falne og mange sårede


 
 

Slaget i Nidaros 1183

mellom

Kong Magnus, seiret

Birkebeinene, beseiret og nektet grid

Kong Magnus var selv hærfører. Flåten talte 8 skip.

Slaget sto på Øra, ved Skipakrok og oppe i elven ved bryggene.

Eirik kongssønn, høvding for flokken ved Skipakrok, flyktet med noen menn til Gauldalen.

Koll Isaksson, høvding for flokken på Øra, falt

De som gjemte seg i kirkene, ble halt ut og drept. Det samme med de som ble fanget under flukt.

 til toppen
Home