Skogly.

Eller som familien kaller den : Skoglund.

G.nr.: 58

B.nr.: 2

Nittedal Kommune.

 

Det var en gang.

Hønsehus, låve, fjøs, do og vedskjul en gang midt på femtitallet.

 

 
 
 

Sommeren 2002. Våningshus som det så ut før restaureringen.


   Disse er tatt før arbeidet er startet.

   Første veggen er ferdig panelt 6. august. I forgrunnen fundament til fremtidig terasse kårbolig.

 

   Nordveggen under oppretting.


Steinar kontrollerer opprettingen.

 

  Isolasjon og asfaltplater er på plass.


 

   Nederste panelbord monteres, en vegg er malt med ett strøk.


 

  Under veis.

 

  Dett var dett vegget.

 

   Og enda en.


 

En uke fri. Fisketur til Namsen.

   Noget slitt maling.

 

 
 
 

Det ser ut til å flaske seg.

----

Etter brannen av låven og kårboligen, - alt er revet.

 

Huset er totalrenovert utvendig som innvendig. Ikke verst.

Sett fra en annen vinkel. Synes resultatet er bra.

 

Sett fra sør. Lars Utengen synes det er stygt, selv synes jeg det er både pent og harmonisk.

 

Sett fra vest:    

 

----

 

 

Webmaster

Tilbake til Basecamp

Home