Vanskelige ord og uttrykk

fra

Sagalitteraturen

 
 
  

Avrådskoll Usikker betydning
Barde Skip med forsterkning i stavnene. 
Bartolemeusmesse  Merkedag i august
Berserk Leiesoldat med egne våpen og kommandolinjer. Brynjeløs, tull og tøys.
Berserkgang Ville kamprop under angrep. Giftsopp, tull og tøys.
Blote Ofre til gudene.
Blotgydje Offerprestinne.
Brageskål Skål for den gjæveste, etterfulgt av et løfte om storverk. Kfr. Sigvalde jarl.
Braut Vei.
Busse Stort bredt handelsskip.
Byrding Lasteskute.
Diseblot Offerfest for disene, gudinnene.
Dromunde Stort middelhavsskip.
Dråpa Skaldekvad med omkvede, finere enn flokk
Durne Dørvokter, navn på en dverg.
Fakse Ord for hest.
Fehirde Embedsmann for finansene.
Feig En som snart skal dø.
Femtensesse Skip med femten rorbenker; for 30 roere.
Flokk Skaldekvad uten omkvede, ikke så fint som dråpa.
Forrommet Rommet framfor masta på skipet.
Frod Kunnskapsrik, særlig i historie og ættekunnskap.
Frøys leik Kamp.
Galdrer Trolldomssanger.
Gerseme Kostbar gjenstand.
Gisl Skistav.
Gjester Kongens vaktstyrke, politi, på halv hirdmannslønn.
Gjømåneden Midt i februar til midt i mars.
Glælongskvida Havblikkskvadet.
Gondul En av valkyrjene.
Gram Poetisk for konge.
Granraude Han med rødt skjegg.
Gråfell Selskinnsjakke.
Hagbards hest Galge.
Hasle voll Merke opp et kampområde med hasselstenger.
Heiner Hedmarkinger.
Hekse-blakken Fenrisulven.
Herse Høvding, ikke edsvoren til kongen som lendmannen. Kfr. Erling Skjalgsson.
Hjalt Tverrstykket mellom klingen og handtaket på sverdet.
Hnoss Klenodie.
Hovgode Offerprest.
Huskarlahvot Egging av huskarene.
Høybrystet hest Galge.
Jernskogmøy Jente fra de dype skoger eller ubebodde trakter.
Kimbe Spottefugl.
Knarr Handelsskip, fraktefartøy. Bredere og kortere enn langskipet.
Knarresmed Skipsbygger.
Knytlinger Knut den mektiges etterkommere.
Korduanshoser Bukser og sokker i ett, av skinn fra Cordoba i Spania.
Krapperommet Ved masta.
Kyndelsmess 2. februar.
Landsvist Rett til å oppholde seg i landet.
Langspade Langsverd.
Leidang Utskrevne mannskaper fra hvert skipreide.
Lendmann Sverget troskap til kongen mot visse inntekter eller veitsler.
Lovsigemann Lovkyndig som sa frem hele loven i løpet av tre sommere på Alltinget.
Lyngfisk Orm.
Løftingen Akterdekket på skip.
Midmunde Mellom kl.12 og kl.15.
Mikkelsmess 29. september.
Mjonev Smalnese.
Mæle  En mæle er mellom 15 og 20 liter.
Måg Svogerskap, nærmere eller fjernere.
Målstue Stue som ble benyttet til samtaler.
Nebbe-ste Ambolt.
Nevgilde Neseskatt, personlig skatt, koppskatt.
Norrønt mål Fellesnordisk språk som ble talt frem til svartedauen.
Ondur Ski.
Pell Fint tøy, silke.
Portgrever Embedsmenn, futer i havnebyene.
Raster Veistrekning. En rast er ca. 6 km.
Rausn Rommet mellom fremstavnen og øserommet på skipet.
Rygjarto Skatt som hver husfrue måtte betale hver jul.
Saksene Fremst i skipet.
Saltet Havet
Segger Poetisk for menn.
Seid Trolldom.
Sigars øyk Galge.
Sjøltolvte Lagfører. Normalt høyere rang og kommando. Kfr. sjølfemte
Skaldespille En som ødelegger for skaldene, låner fra andre og gir ut som sitt eget.
Skipreide Et område ved kysten som skulle stille skip med mannskap.
Skogul En av valkyrjene.
Skutilsvein Bordtjener. Etter Olav Kyrres tid et hoffembede.
Skytninger Ølstuer, vertshus.
Stallare Den fremste i hirden til kongen. Talte på kongens vegne på tingene.
Stille hamle Ansvar for utrustning og bemanning av en roplass i leidangsskipet.
Storhundre 120 stk. Ett hundre er alltid storhundre i sagalitteraturen.
Strjona Erobrer
Tegn Fri mann, skyldig til å tjene kongen.
Tegngilde Bøter til kongen for drap på fri undersått.
Tigne Av kongelig byrd
Tingmannalid Den danske hirden til Knut den mektige. Stiftet 1018.
Tjuesesse Rorbenker til 40 roere.
Tvimenning F.eks.to og to av samme ølkar.
Ulvalde Kamel
Ulvhedner Berserker i ulveskinnstrøyer.
Urarhorn Uroksehorn.
Utleg Fredløs.
Valkyrje Kvinnelige hjelpere på valplassen i det hinsidige, Valhall. 
Valslynge Kastemaskin
Veitsle Skatt som var pålagt gardene til kongen eller den han begunstiget.
Vellekla Gullmangel.
Vindblåst tre Galge.
Vinjartodde Jordavgift.
Visund Bisonokse
Volve Trollkyndig, spåkone.
Væringer Nordiske leiesoldater hos den greske keiser.
Årmann Gardsbestyrer på kongsgard.

Home