Heimskringla :

Håkon Herdebreis saga

 
 
 

Etter at Simon Skalp har drept kong Øystein er Inge Krokrygg enekonge.

 

Året er 1157.

Home

Tilbake til forrige

Snorre skriver :

1.

Håkon, sønn til kong Sigurd (Munn), ble tatt til høvding over den flokken som hadde fulgt kong Øystein, og mennene i flokken gav ham kongsnavn. Da var han ti år gammel. Med ham den gang var Sigurd, sønn til Hallvard, storbonde på Rør og Simonssønnene Andres og Ånund, fosterbrødrene til Håkon, og mange andre høvdinger og venner til kong Øystein og kong Sigurd. De tok først opp i Götaland. Kong Inge la under seg alt det som de eide i Norge og gjorde dem utlege. Kong Inge reiste nord i Viken og var der, men stundom var han nord i landet. Gregorius var i Konghelle, hvor fare var nærmest, og der verget han landet.

2.

Sommeren etter kom Håkon og hans menn ned fra Götaland, og de kom til Konghelle med en stor og vakker styrke. Gregorius var der i byen, og han holdt et ting som det kom mange både bønder og bymenn til, og han krevde hjelp ; men han syntes folk var lite villige, og han sa at han trodde dem ille. Han reiste bort med to skip og inn i Viken, og han var lite glad. Han ville fare til kong Inge ; han hadde fått vite at kong Inge kom med en stor hær sørover gjennom Viken. Da Gregorius hadde kommet et kort stykke nordover, møtte han Simon Skalp og Halldor Brynjolvsson og Gyrd Åmundesson, kong Inges fosterbror. Gregorius ble svært glad da han møtte dem ; han vendte om, og alle fulgte med ham, og de hadde elleve skip.
 Da de rodde opp til Konghelle, holdt Håkon og hans menn ting utenfor byen, og så at de kom. Da sa Sigurd fra Rør : <Nå er Gregorius feig (skal snart dø) når han farer i hendene på oss med så lite folk.> Gregorius la til land rett imot byen og ville bie på på kong Inge, som var ventende, men han kom ikke. Kong Håkon rustet seg i byen, og satte Torljot Skauveskalle til høvding over mannskapet på de kjøpskipene som lå ved byen ; han var viking og ransmann. Håkon og Sigurd og hele hæren var i byen og stilte seg opp i fylking på bryggene. Alle menn der i byen hadde gitt seg under Håkon.

3.

Gregorius og hans folk rodde opp etter elva og lot skipene drive for strømmen ned mot Torljot og hans folk. De skjøt på hverandre ei tid, til Torljot og kameratene hans måtte hoppe over bord. Noen ble drept, og noen kom seg opp på land. Så rodde Gregorius og hans menn inn til bryggene, og Gregorius lot straks sette opp landganger fra skipet sitt under føttene på Håkons menn. Da falt den mannen som bar merket hans med det samme han ville gå på land. Da bød Gregorius Hall, sønn til Audun Hallsson, å ta opp merket, og Gregorius gikk like etter ham og holdt skjoldet fram over hodet på ham. Men straks Gregorius kom opp på bryggene, og Håkons menn kjente ham, drog de seg tilbake, og så sprang de opp i byen. Men Gregorius og hans folk fulgte etter dem og dreiv dem to ganger ut av byen og drepte mange.
 Det sier folk at aldri har noen fart djervere ferd enn den Gregorius fór, for kong Håkon hadde mer enn førti hundre mann, men Gregorius ikke fullt fire hundre. Da sa Gregorius til Hall Audunsson etter slaget : <Jeg synes at mange er mer lettvinte når de går på enn dere islendinger, for dere er mindre oppøvd enn vi Norges-menn, men ingen synes jeg er mer våpendjerv enn dere er.> Da kom Inge kort etter og lot drepe mange menn som hadde gitt seg under Håkon, men somme lot han betale bøter, for somme brente han gardene, og somme dreiv han ut av landet og gjorde mye vondt mot dem. Om vinteren reiste Håkon landvegen nord til Trondheimen, og han kom dit før påske (1.påskedag 12. april 1159). Trønderne tok ham til konge slik at han skulle ha farsarven sin, tredjeparten av Norge, med kong Inge. Inge og Gregorius var i Viken, og Gregorius ville fare nord imot dem, men mange rådde fra, og det ble ikke noe av den vinteren.

4.

Håkon reiste sørover om våren med nesten tretti skip. Vikværingene i Håkons hær fór først med åtte skip og herjet på Nordmøre og Sunnmøre. Ingen mann kunne minnes at det før hadde vært herjet mellom kjøpstedene. Jon, sønn til Hallkjell Huk, samlet en bondehær og gikk mot dem og tok Kolbein Ode og drepte hver sjel på skipet hans. Så lette han etter de andre, og han fant dem med sju skip og kjempet med dem. Men Hallkjell, far hans, kom ikke og møtte ham som de hadde avtalt. Der falt mange gode bønder, og Jon sjøl ble såret.
 Håkon fór sør til Bergen med flåten sin, og da han kom til Stjornvelta, fikk de høre at kong Inge og Gregorius få dager i forvegen var kommet østfra til Bergen, og da torde de ikke styre dit. De seilte utaskjærs sør forbi Bergen og møtte der noen av Inges tilhengere på tre skip, som var blitt sinket på reisen østfra. Der var Gyrd Åmundesson, fosterbror til kong Inge, han var gift med Gyrid, søster til Gregorius, den andre var lagmannen Gyrd Gunnhildsson, og den tredje var Håvard Klining. Håkon lot drepe Gyrd Åmundesson og Håvard Klining, men han tok Gyrd lagmann med seg og reiste øst til Viken.

5.

Da kong Inge fikk vite det, reiste han østover etter dem. De møttes øst i Göta älv. Kong Inge la oppover den nordre armen og sendte speidere foran seg for å få greie på Håkon og hans folk. Kong Inge la til land ute ved Hisingen og ventet på speiderne der. Da speiderne kom igjen, gikk de til kongen og sa at de hadde sett kong  Håkons flåte og hele den stilling den hadde. De sa at de lå oppe ved pålene og hadde bundet bakstavnene fast i dem ; <de har to Østersjø-knarrer, som de har lagt ytterst av alle skipene.> På begge knarrene var det kastell i mastetoppen, og kastell var det også i framstavnene. Da kongen hadde fått vite hvordan de var rustet, lot han blåse hele hæren sammen til husting. Da tinget var sammenkalt og satt, spør kongen mennene sine til råds og vendte seg til Gregorius Dagsson og til sin måg Erling Skakke og til andre lendmenn og skipsførere og forteller dem om hele utrustningen til Håkon og mennene hans.
 Gregorius svarte først og la fram sin mening ; han talte så : <Vi og Håkon har møtt hverandre noen ganger før, og de har oftest hatt flere folk, og likevel har de fått den minste delen når vi har noe å strides om. Men nå har vi en mye større hær, og nå vil de som nylig har mistet gjæve frender for dem, finne det rimelig at her kunne det lage seg godt til å få hevn, for de har rømt unna for oss lenge nå i sommer. Vi har ofte sagt det at om de bier på oss slik som det er sagt at de gjør nå, skulle vi våge oss til å møte dem. Jeg må si at min mening er at jeg vil legge til slag mot dem dersom det ikke er mot kongens vilje ; for jeg tenker at de, slik som det før har hendt, vil dra seg tilbake om vi går modig på ; jeg skal legge til der andre synes det er vanskeligst.>
 Til Gregorius' tale ble det stort tilrop, og alle sa seg villige til å legge til slag mot Håkon og mennene hans. Så rodde de med alle skipene oppetter elva, til begge parter kunne se hverandre. Da svingte kong Inge og hans folk ut av strømmen og ut under Hisingen. Kongen hadde da en samtale med alle skipsførerne og bad dem ordne seg til strid. Så vendte han seg til Erling Skakke og sa, som sant var, at ingen mann i hæren var klokere eller skjønte seg bedre på slag, enda andre kunne være ivrigere til å drive på. Kongen vendte seg så til flere lendmenn i talen sin, nevnte somme ved navn, men sluttet talen slik at han bad hver legge fram det rådet som han mente var mest gagn i, og at siden skulle alle være enige om én ting.

6.

Erling Skakke svarte på kongens tale : <Jeg er skyldig, konge, til ikke å tie til Deres tale. Men om De vil vite hva jeg vil rå til, da skal jeg la Dem høre det. Den plan som nå er lagt, er tvert imot min mening ; for jeg mener det er uråd å kjempe mot dem slik som det nå er stelt, enda om vi har en stor og vakker hær. Om vi skal legge imot dem og ro imot strømmen med tre mann i hvert halvrom, da må én ro, den andre må holde skjoldet over ham ; hva er så det, annet enn at bare en tredjedel av mannskapet kan være med å kjempe. Jeg mener at de som sitter ved årene og vender ryggen til fienden, ikke vil gjøre stort gagn i slaget. Gi meg tid til å legge råd, så lover jeg at innen tre dager skal jeg ha funnet en utveg, så vi lettere kan komme til å legge imot dem.<
 Og det kunne en godt merke på Erlings tale at han rådde fra å legge til kamp, men mange andre egget ikke mindre til. De sa at  Håkons og hans menn noh ville springe opp på land nå som før ; <og da får vi ikke tak på dem,> sa de, <men nå har de en liten hær, og nå har vi dem helt i vår makt.>  Gregorius talte bare noen få ord om det, og han slo på det at grunnen til at Erling rådde fra at de skulle legge mot dem, var mest den at han ville velte de råd som Gregorius kom med, heller enn at han skulle ha så mye bedre skjønn på dette enn alle andre.

7.

Da sa kong Inge til Erling : <Måg, nå vil jeg føge dine råd, om hvordan vi skal ordne oss når vi legger imot dem. Men vi vil legge mot dem i dag, siden våre rådgivere helst vil det.> Da sa Erling : <Alle småskuter og lette skip skal ro ut om øya og opp den østre armen og så ned mot dem ; og de skal prøve om de kan få løst dem fra pålene. Så skal vi ro med storskipene mot dem, og ingen vet før vi har fått prøve det, om de andre er likeså mye bedre til å legge imot fienden som de er hissigere, enn jeg.> Dette rådet likte alle godt.
 Det gikk et nes fram mellom dem og Håkon, så ingen av partene kunne se skipene til motparten. Da nå alle småskutene tok til å ro nedover elva, fikk Håkon og hans menn se det ; like i forvegen hadde de vært til samtale og holdt råd. Der hadde somme sagt at kong Inges hær nok ville legge mot dem, men mange hadde ment at de ikke ville våge seg til det, da de syntes det drog ut med angrepet ; og de hadde satt sin lit til sin forsvarsstilling og sin folkestyrke. I flokken deres var det mange stormenn ; der var Sigurd fra Rør og de to Simonssønnene, der var også Nikolas Skjaldvorsson og Eindride, sønn til Jon Mornev, som da var den gjæveste og vennesæleste mannen i Trøndelag, og der var mange andre lendmenn og høvdinger.
 Da de nå fikk se at Inges menn rodde med mange skip utetter elva, da trodde Håkons hær at nå ville Inges hær flykte, og de kappet tauene som bandt skipene, greip årene og rodde etter dem og ville forfølge dem. Skipene dreiv fort for strømmen, og da det bar nedover elva med dem, forbi neset, som før hadde vært imellom dem, fikk de se at hovedstyrken til Inge lå ute ved Hisingen. Da Inges menn nå fikk se skipene til Håkon kom nedover, tenkte de at de ville legge mot dem. Da ble det stort oppstyr og våpenbrak og oppegging, og de satte i hærrop. Håkon og hans menn vendte da skipene inn mot nordlandet, der er ei lita vik, så de kom ut av strømmen. Der laget de seg til ; de festet bakstavnene i land og vendte ut framstavnene, så bandt de sammen alle skipene, de lot Østersjø-knarrene ligge utenfor de andre skipene, den ene ovenfor og den andre nedenfor, og bandt dem fast i langskipene. Midt i flåten lå kongsskipet og nærmest det Sigurds skip. På den andre sida av kongsskipet lå Nikolas, og så Eindride Jonsson. Alle de mindre skipene lå lenger ut. De hadde nesten fylt alle skipene med stein og våpen.

8.

Sigurd fra Rør holdt en tale og sa : <Det ser nå ut til at det blir noe av det som lenge har vært lovt oss, at vi og Inge skal møtes. Nå har vi også rustet rettelig lenge imot dem, og mange av våre menn har talt stort om at de ikke ville flykte eller skjelve for kong Inge eller Gregorius, og nå er det godt å minnes deres ord. Men vi som før er blitt noe tannsåre i våre nappetak med dem, kan tale med mindre trygghet om dette. Og det er så som hver mann har hørt, at de ferder vi har gjort mot dem, ofte har vært til lite hell for oss. Men ikke dess mindre er det nå nødvendig at vi gjør så mandig motstand og står så fast som vi kan, for det er den utveg vi har til å få seier. Om vi så har litt færre folk, så må lykken likevel rå for hvem som skal vinne. Det er det beste håp vi har for vår sak, at Gud vet at vi har retten på vår side. Inge har før hogd ned de to brødrene sine ; men det kan hver mann se hvilke farsbøter han har tiltenkt kong Håkon : å hogge ham ned som sine andre frender ; det vil vise seg på denne dag. Fra først av krevde Håkon ikke mer av Norge enn den tredjepart som far hans hadde hatt, og det ble nektet ham. Etter min mening har Håkon større rett til å ta arv etter Øystein, sin farbror, enn Inge eller Simon Skalp eller de andre som tok kong Øystein av dage. Mange som kunne ha gjort slike store synder som Inge, og som ville frelse sin sjel, kunne nok synes at de ikke for Gud torde våge å kalle seg med kongsnavn, og det undres jeg på at Gud tåler slik frekkhet av ham, og det er sikkert Guds vilje at vi skal slå ham ned. La oss kjempe djervt, , for Gud vil gi oss seier ; men om vi faller, vil Gud lønne oss for det med mangfoldig glede, dersom han gir onde menn makt til å overvinne oss. Far nå sindig fram, og vær ikke redde om det kommer til slag. Ta nå hver og en vare på seg sjøl og sine sidemenn, og Gud være med oss alle!>
 Det ble gjort gode tilrop til Sigurds tale, og alle lovte dyrt at de skulle stå godt imot. Kong Håkon gikk opp på Østersjø-knarren, og det ble satt skjoldborg om ham ; men merket hans var på det langskipet som han før hadde vært på.

9.

Om Inges menn skal vi nå fortelle, at da de fikk se at Håkons menn laget seg til slag, og bare elva var mellom dem, sendte de ei lettrod skute ut etter den del av flåten som hadde rodd bort, med bud om at de skulle snu ; men kongen og resten av hæren ventet på dem, og de ordnet flåten til å legge ut i slag. Da talte høvdingene og satte mannskapet inn i slagplanen, og de sa først fra om hvilke skip skulle ligge nærmest. Gregorius sa : <Vi har stort og vakkert mannskap ; nå er det mitt råd, at De, konge, ikke er med i striden, for har vi Dem, er alt berget ; og ingen vet hvor pila til en låk skytter kan slumpe til å råke. De har rustet seg slik at de kommer til å kaste stein og våpen fra toppkastellene på kjøpskipene ; da er det litt mindre farlig for dem som ligger lenger borte. De har ikke større hær enn at det høver for oss lendmenn å holde slag med dem. Jeg skal legge mitt skip mot det største skipet hos dem ; jeg tenker enda det blir en kort prøve å slåss med dem. Så har det oftest gått når vi har møtt hverandre, om så overmakten har vært på en annen side enn den nå er.>
 Dette som Gregorius sa, at kongen sjøl ikke skulle være med i slaget, likte alle godt. Da sa Erling Skakke : <Det råd vil jeg slutte meg til, at De konge, ikke går med i slaget. Jeg synes ar deres utrustning er slik at vi blir nødt til å se oss vel for om vi ikke skal miste altfor mange menn for dem ; jeg finner det best å binde om hele lemmer. I den rådlegging vi hadde før i dag, var det mange som talte imot det som jeg rådde til, og de sa at jeg ikke ville kjempe, men jeg synes at det nå har vendt seg, så det ser mye bedre ut for oss, siden de har kommet bort fra pålene. Nå er det kommet til det at jeg ikke vil rå fra å legge til slag, for jeg ser det som alle kan skjønne, hvor rent nødvendig det er å jage bort denne ufredsflokken, som har fart landet rundt med ran og røving, så folk deretter kan bygge landet i fred og tjene én konge som er god og rettvis som kong Inge er. Nå har han lenge hatt det strevsomt og vanskelig på grunn av overmot og urett fra sine fiender ; han har vært et vern for hele folket, og han har kastet seg ut i mangfoldige farer for å frede landet.>
 Mangt og godt talte Erling, og likeså flere høvdinger, og enden på alle talene var at de egget til å legge fram til strid. De ventet til hele flåten var samlet. Da hadde kong Inge Bøkesuden, og han gjorde som hans venner bad om, at han ikke la ut til slaget, og han lå igjen ved øya.

10.

Da hæren var ferdig, rodde de fram, og satte i hærrop på begge sider. Inges hær bandt ikke sammen skipene og fór ikke samlet, for de rodde på tvers av strømmen, og storskipene dreiv sterkt. Erling Skakke la til kong Håkons skip og stakk stavnen mellom det og Sigurds skip. Så tok slaget til. Skipet til Gregorius dreiv på grunn og lå og helte sterkt til den ene sida, så det i førstningen ikke kom med i slaget. da Håkons menn fikk se det, la de borttil og angrep det ; men Gregorius' skip ble liggende fast. Da la Ivar, sønn til Håkon Mage, mot Gregorius, og løftingene tørnet mot hverandre. Ivar krøkte en stavnljå om Gregorius der han var smalest og rykte til seg, så Gregorius ble dradd ut imot esinga ; men ljåen glei opp etter sida på ham, og det var nær ved at Ivar fikk krøkt ham over bord. Gregorius ble bare litt såret, for han hadde platebrynje på. Ivar ropte til ham og sa han hadde tjukke hærklær på. Gregorius svarte at slik som Ivar fór fram, kunne han trenge det, og det var ikke noe for mye. Da var det nær ved at Gregorius og hans folk måtte hoppe over bord, men så kastet Aslak Unge et anker opp i skipet deres og drog det av grunnen. Da la Gregorius imot Ivars skip, og de kjempet en lang stund. Skipet til Gregorius var større og hadde flere folk, og da falt det mye folk på Ivars skip ; og somme sprang over bord. Ivar ble hardt såret så han ikke kunne kjempe ; men da skipet hans var ryddet, lot Gregorius ham føre i land og fikk ham unna, og siden var de venner.

11.

Da kong Inge og de som var hos ham, fikk se at Gregorius stod på grunn, sa kongen til mannskapet sitt at de skulle ro bort til ham. Han sa : <Det var et fælt uklokt råd at vi skulle ligge igjen her når vennene våre fór til kamp. Vi har det skipet som er størst og har best mannskap i hele hæren ; nå ser jeg at Gregorius trenger hjelp, den mann som jeg har mest å takke for, og la oss ro til slaget så hardt vi kan. Det er rettest også at vi er med i slaget, for jeg vil få æren for seieren om vi vinner den. Men om jeg så visste i forvegen at våre menn ville få useier, var det likevel det eneste vi kunne gjøre, å være der som våre andre menn er. For jeg kan ikke ta meg til noe om jeg mister de menn som er mitt vern, og som er de tapreste menn, og som lenge har vært styrere for meg og mitt rike,> og så bad han dem sette opp merkene, og så ble gjort, og de rodde over elva.
 Da var kampen på det villeste, og kongen fikk ikke rom til å legge til, så trangt lå skipene der. Da rodde de inn under Østersjø-knarrene ; der ble det sendt over dem spyd og pålstaver og steiner så store at ingenting kunne stå seg imot det, og de kunne ikke være der.
 Da hærmennene så at kongen var kommet, gav de rom for ham, og han la seg mot skipet til Eindride Jonsson. Nå gav Håkons menn opp småskipene, og de gikk opp på knarrene, og somme gikk på land. Erling Skakke og hans menn hadde en hard strid ; han var i forrommet ; han ropte på stavnbuene sine og bad dem gå opp på kongsskipet. De svarte at det var ikke lett, og at det var jern foran på relinga. Erling gikk foran i stavnen, og han hadde ikke vært der lenge før de greide å gå opp på kongsskipet, som de så ryddet. Da tok hele hæren til å flykte, og så sprang mange på sjøen, og mange kom seg unna ; og hele mengden kom seg på land, som Einar Skulason sier :
Fra blodig skipsstavn mang en
mann falt ned i dypet;
lik rak bort med elva,
så ulv fikk nok å ete.
Iskald elv ble farget
av det heite blodet;
med vannet ut til havet
det varme blodet strømte.

I elva, uten mannskap,
mangt blodstenkt skip fikk flyte.
Hæren spente buen
og skjøt på våte hjelmer,
før høvdingfølget flyktet
fra hærskip opp i landet.
Sterkt i striden Håkons
flokk av hærmenn minket.
 

Einar diktet om Gregorius Dagsson en flokk som er kalt Elveviser.
 Kong Inge gav Nikolas Skjaldvorsson grid, da skipet hans var ryddet, og han gikk så over til kong Inge og var med ham siden så lenge han levde. Eindride Jonsson sprang om bord på kong Inges skip da hans eget skip var ryddet, og bad om grid ; det ville kongen gi ham, men Håvard Klinings sønn sprang til og hogg ham banehogg. Dette verk ble sterkt lastet, men han sa at Eindride var skyld i drapet på Håvard, far hans. Over Eindride ble det sørget mye, men mest i Trøndelag. Der falt det mange av Håkons hær, men ikke flere høvdinger. Av Inges hær falt det få, men mange var såret.
 Håkon flyktet opp på land, men Inge tok nord i Viken med hæren ; han og Gregorius ble der i Viken om vinteren. Noen av kong Inges menn kom til Bergen fra slaget, det var sønnene til Ivar fra Elda, Bergljot og brødrene hans ; der drepte de Nikolas Skjegg, som hadde vært gjaldkere, og så reiste de hjem nord til Trondheimen. Kong Håkon kom nordpå før jul, men Sigurd var stundom hjemme på Rør. Gregorius hadde fått grid for ham av Inge, så han skulle få ha alle eiendommene sine, for Gregorius og Sigurd var nære frender.
 Kong Håkon var i kaupangen i jula. En aften i jula sloss mennene hans i hirdstua ; sju mann ble drept, og mange såret. Men etter åttende dag jul  reiste noen av Håkons tilhengere inn til Elda : Alv Rode, sønn til Ottar Birting, og nesten åtti mann, og de kom dit tidlig på natta da folkene der var drukne, og de satte ild på huset. Mennene gikk ut og verget seg, der falt Bergljot, Ivars sønn, og Ogmund, bror hans, og mange andre menn. De hadde vært nesten tretti mann inne.
 Om vinteren døde Andres Simonsson nord i kaupangen, fosterbror til kong Håkon, og det ble sørget sterkt over hans død. Erling Skakke og de av kong Inges menn som var i Bergen, talte om å fare nordover da om vinteren og ta håkon, men det ble ingenting av. Gregorius sendte bud østfra Konghelle at, om han hadde sittet likså nær som Erling og hans folk, ville han ikke sittet stille i Bergen når Håkon lot drepe vennene til kong Inge og hird- kameratene deres i Trondheimen.

12.

Om våren (1160) tok kong Inge og Gregorius vest til Bergen. Men så snart Håkon og Sigurd og hans folk fikk høre det at Inge hadde reist fra Viken, tok de over land øst til Viken. Da kong Inge og hans menn kom til Bergen, kom det opp uvennskap mellom Halldor Brynjolvsson og Bjørn Nikolasson ; en av Bjørns huskarer spurte en av Halldors, da de møttes nede på bryggene, hvorfor han var så bleik. Han svarte at han hadde årelatt seg. <Ikke ville jeg ha blitt så fisbleik som du er, for en årelating.> <Men jeg tenker,> sa den andre, <at du ville båret deg verre og vært mindre kjekk.> Det var ikke større opphav til tretten enn som så ; men ord vokste av ord, til de kom i slagsmål og så i våpenkamp.
 Det ble fortalt Halldor Brynjolvsson at en av huskarene hans var blitt såret nede på bryggene. Halldor satt da og drakk i en av gårdene tett ved ; han gikk straks dit ; men da hadde alt huskarene til Bjørn kommet til, og nå syntes Halldor at de hadde lagt seg opp i striden med urette, og hans menn tok nå til å puffe og slå Bjørns huskarer. Nå ble det sagt til Bjørn Bukk at vikværingene banket opp huskarene hans nede på bryggene. Da tok Bjørn og hans menn våpnene sine og sprang til og ville ta hevn for sine folk. Og nå vanket det mange hogg.
 Da ble det meldt til Gregorius at Halldor, mågen hans, trengte hjelp, og at huskarene hans ble hogd ned ute på stretet. Da tok Gregorius og hans menn fort brynjene på seg og sprang til. Nå fikk Erling Skakke vite at Bjørn, hans søstersønn, kjempet mot Halldor og Gregorius inne på bryggene, og at han trengte til hjelp ; da fór han dit svært mannsterk, og bad folk hjelpe seg. <Det ville være en skam for folk,> sa han, <om en vikværing skal bli vår overmann her hvor vi har frender på alle kanter, og det vil alle tider bli sittende på oss.> Der falt fjorten mann :  ni fikk sin bane med en gang, og fem døde seinere av sårene, og mange ble såret.
 Da kom det bud til kong Inge at Gregorius og Erling kjempet mot hverandre inne på bryggene ; han skyndte seg til og ville skille dem, men kunne ikke makte noe, fordi de var så ville på begge sider. Da ropte Gregorius på kong Inge og bad ham gå bort, for han kunne så likevel  ikke få utrettet noe slik som det nå var. Han sa at det ville være den største ulykke om han kom noe til ; <for ingen kan vite om det ikke er noen her, som ikke ville holde seg ifra en udåd, om han syntes han fikk høve til det.>
 Da tok kongen bort. Men da den verste kamp holdt opp, gikk Gregorius og hans menn opp til Nikolaskirken, og Erling og hans folk fulgte etter, og de ropte til hverandre. Så kom kong Inge for andre gangen og ville forlike dem ; da ville begge parter at han alene skulle dømme dem imellom. Så fikk de vite at Håkon var i Viken, og kong Inge og Gregorius reiste østover, og de hadde en mengde skip. Da de kom østover, drog Håkon og hans flokk seg unna, og det ble ikke noe slag. Så tok kong Inge inn til Oslo, og Gregorius ble i Konghelle.

Kong Inge forliker Erling Skakke og Gregorius.13.

Kort etterpå fikk Gregorius vite at Håkon og mennene hans holdt til på et sted som heter Saurbø nær Marker. Han kom dit og kom om natta og tenkte at Håkon og Sigurd måtte være på den største garden, og de satte ild på husene der. Men Håkon og Sigurd var på den minste garden ; de sprang til så snart de fikk se ilden, og ville hjelpe sine menn. Der falt Munån, sønn til Åle Uskøynd og bror til kong Sigurd, Håkons far. Gregorius og hans folk fikk drept ham da han ville hjelpe dem som ble innebrent. De gikk ut, og mange menn ble drept der. Asbjørn Jalda, som var en svær viking, kom seg bort fra garden, men han var blitt såret. Så møtte en bonde ham, Asbjørn bad bonden om at han skulle få slippe unna, så ville han gi ham penger for det. Bonden sa at han ville gjøre det som han hadde større lyst til ; han sa at han ofte hadde gått i redsel for ham - og så gav han ham banehogg. Håkon og Sigurd kom seg unna, men mange av deres menn ble drept. Så tok Gregorius øst til Konghelle. Kort etterpå gikk Håkon og Sigurd til Halldor Brynjolvssons gard på Vettaland og satte ild på husene og brente dem opp. Halldor gikk ut og ble straks hogd ned, og huskarene hans med ham ; der ble det drept nesten tjue mann i alt. Sigrid, kona hans, var søster til Gregorius ; henne lot de gå til skogs i bare nattserken. Der tok de til fange Åmunde, sønn til Gyrd Åmundesson og Gyrid Dagsdotter og søstersønn til Gregorius ; ham tok de med seg ; han var fem år gammel da.

14.

Da Gregorius fikk høre om dette, ble han fælt harm ; så prøvde han å få nøye greie på hvor de var. I de siste juledagene fór Gregorius fra Konghelle med en stor hær ; de kom til Fors trettendedag jul og ble der om natta. Avfaredagen (7. januar 1161) hadde han ottesang der, og etterpå ble evangeliet lest for ham ; det var lørdag. Da Gregorius og hans menn fikk se Håkons hær, syntes de at Håkons hadde mye mindre folk enn de sjøl hadde. Det var ei elv imellom der de møttes ; den heter Bevja ; det var dårlig is på elva fordi flo fra sjøen gikk under isen. Håkons folk hadde hogd våker på elva og måkt snø over etterpå, så det ikke var noe å se.
 Da Gregorius kom til elva, sa han at han syntes isen så dårlig ut, og at det var best å fare til brua som gikk over elva litt lenger oppe. Bondeflokken svarte og sa at de ikke kunne skjønne hva det var i vegen siden han ikke torde gå over isen mot Håkon, så lite folk som han hadde. De mente at isen var sikker nok, og sa at nå hadde nok lykken vendt seg. Gregorius svarte at skjelden hadde folk trengt å klandre ham fordi han var for redd av seg, og det skulle de ikke trenge til å gjøre nå heller ; han bad dem følge godt etter, og ikke bli stående på land når han gikk ut på isen. Det var deres eget råd, sa han, at de gikk ut på dårlig is, men han sjøl hadde ikke lyst til det. <Men likevel vil jeg ikke høre på klander fra dere,> sa han, og så bød han at merket hans skulle bli ført fram.
 Så gikk han ut på isen ; men så snart bøndene merket at isen var dårlig, snudde de om. Gregorius falt i, men ikke dypt ; men han bad mennene å ta seg i vare. Ikke mer enn nær tjue mann fulgte ham, de andre snudde om. En mann i flokken til Håkon skjøt ei pil mot ham, og den råkte i strupen. Der falt Gregorius og tjue mann med ham, og der sluttet hans levetid. Det sier alle at han var den største høvding av alle lendmenn i Norge, så langt de menn som da levde, kunne minnes, og han har vært best mot oss islendinger siden kong Øystein den eldre døde. Liket av Gregorius ble ført opp til Hovund og gravsatt i Gimsøy ved det nonneklosteret som er der. Da var Baugeid, søster til Gregorius, abbedisse der.

15.

To årmenn reiste inn til Oslo og skulle fortelle kong Inge det som hadde hendt. Da de kom dit, bad de om å få tale med kongen. Han spurte hva nytt de kom med. <Gregorius Dagssons fall,> sa de. <Hvordan kunne det gå så ille?> sa kongen. De fortalte ham da om det. Kongen sa til det : <Der fikk de rå som hadde minst vett.> Det er sagt at det gikk så inn på ham at han gråt som et barn. Men da gråten hadde stilnet, sa han : <Jeg vil fare til Gregorius straks jeg hadde fått vite at Halldor var drept, for jeg syntes nok jeg kunne vite at Gregorius ikke lenge ville holde seg i ro og la være å prøve på hevn. Men folk her mente at ingenting var så viktig som denne juledrikkingen, og at den ikke kunne avbrytes. Det vet jeg visst at om jeg hadde vært der, skulle det enten gått for seg med større omtanke, eller så skulle Gregorius og jeg ha fart til samme gjestebud. Men nå er den mann borte som har vært best for meg, og som mest har holdt landet i mi hand. Jeg har tenkt til nå at det ikke skulle bli langt mellom oss. Nå skal jeg love det ene at jeg vil fare mot Håkon, og da skal ett av to hende : enten skal jeg få min bane, eller jeg skal felle Håkon og hans menn. Ikke blir en slik mann som Gregorius godt nok hevnet om de så alle må bøte med livet.>
En mann svarte at han trengte ikke å leite mye etter dem, for nå tenkte de å komme til ham. Kristin, datter til kong Sigurd og søskenbarn til kong Inge, var der i Oslo. Kongen hørte at hun tenkte seg ut av byen. Hun mente det var farlig å bli, og hun sa det ikke var rådelig for kvinner å være der. Kongen bad at hun ikke skulle fare bort. <Om vi får seier, som jeg tror, da vil du være velberget ; men om jeg faller, vil sikkert ikke vennene mine få lov til å stelle om mitt lik ; da skal du be om å få stelle om det. Slik kan du best lønne meg for det at jeg har vært god imot deg.>

16.

Blasiusmesse (3, februar 1161) om kvelden fikk kong Inge bud om at Håkon var ventende til byen. Da lot kong Inge blåse hæren opp og ut av byen ; der ble da mønstret nesten førti hundre mann. Kongen lot fylkingen være lang og ikke mer enn fem mann dyp. Da sa folk til kongen at han skulle ikke være med i slaget ; de sa at det var stort ansvar om han skulle komme noe til ; <la Orm, din bror, være høvding for hæren !> Kongen sier : <Det tenker jeg at om Gregorius var i live, og han var her, men jeg hadde falt, og de skulle hevne meg, så ville ikke han gjemme seg bort, og han ville nok ha vært med i slaget sjøl. Om så jeg ikke er så rask som han på grunn av min vanhelse, så skal jeg ikke vise mindre vilje enn han ; derfor er det ikke ventende at jeg ikke skulle være med i slaget.>
 Folk forteller at Gunnhild, som hadde vært gift med Simon og var fostermor til Håkon, hadde latt ei kjerring sitte ute og mane for å få seier for Håkon. Hun fikk det svaret at de skulle kjempe mot Inge om natta, og aldri om dagen, og da skulle det gå godt. Tordis Skjegga het den kjerringa, som de sier satt ute, men ikke vet jeg om det er sant. Simon Skalp hadde gått til byen og lagt seg til å sove, og han våknet ved hærropet. Da det lei ut på natta, kom det speidere til kong Inge og fortalte at Håkon og hans hær nå kom innover isen ; for isen lå helt fra byen og ut til Hovedøya.

Kong Inge lot hæren fylke.17.

Da gikk kong Inge med hæren sin ut på isen og fylkte hæren utenfor byen. Simon Skalp var i den fylkingarmen som vendte ut mot Trælaborg, og i den andre armen som var inne ved Nonneseter, var Gudrød, konge på Suder- øyene, sønn til Olav Klining, og Jon, sønn til Svein, som var sønn til Bergtor Bukk. Da Håkon og hans folk kom imot kong Inges fylking, ropte de hærrop på begge sider. Gudrød og Jon gjorde tegn til Håkons hær og lot dem vite hvor de stod. Så vendte Håkons menn seg dit, men Gudrød og hans menn flyktet med   én gang, og det kunne være oppimot femten hundre mann. Men Jon og en stor flokk med ham sprang over i Håkons hær og kjempet sammen med dem. Dette ble fortalt kong Inge. Han svarte så : <Det har vært stor skilnad på vennene mine ; aldri ville Gregorius ha gjort så mens han levde.>
 Da bad folk kongen at han skulle sette seg på en hest og ri fra slaget opp på Romerike. <Der vil du få folk nok med én gang.> <Det har jeg ingen lyst på,> sa kongen ; <ofte har jeg hørt dere si det, og jeg synes det er sant også, at min bror kong Øystein lite hadde lykken med seg fra den tid han gav seg på flukt, og han var likevel godt utrustet i alle de ting som pryder en konge. Nå kan jeg godt skjønne at det var lite som ville lage seg for meg med min vanhelse, dersom jeg tar til med det som skulle gjøre det så floket for ham, så stor skilnad som det var på oss i tiltak, helse og kraft. Jeg gikk i det andre året da jeg ble tatt til konge i Norge, og nå er jeg godt og vel tjuefem. Jeg synes jeg har hatt mer av vanskeligheter og vågnad i mitt kongedømme enn av glede og hygge. Jeg har holdt mange slag, stundom med størst hær og stundom med minst. Det har vært min største lykke at jeg aldri har kommet på flukt. Gud får rå for mitt liv, hvor langt det skal bli, men på flukt kommer jeg aldri.>

18.

Da Jon og mennene hans hadde brutt kong Inges fylking, flyktet også mange av dem som hadde stått nær ved. Da ble fylkingen sprengt og oppløst i små flokker. Men Håkons hær gikk hardt på, da var det nesten blitt dagning, de gikk fram mot kong Inges merke. I denne striden falt kong Inge, men Orm, hans bror, holdt da fram med slaget. Nå rømte mye folk opp i byen. Orm gikk opp i byen to ganger etter at kongen hadde falt, og egget opp mannskapet, og begge gangene gikk han ut igjen på isen og holdt fram med slaget. Da søkte Håkons hær inn mot den fylkingarmen som Simon Skalp førte, og i denne striden falt av Inges hær Gudbrand Skavhoggsson, mågen til kongen. Men Simon Skalp og Hallvard Hikre gikk mot hverandre og kjempet med flokkene sine, og de ble etter hvert ut under Trælaborg. I denne striden falt både Simon og Hallvard.
 Orm kongsbror vant stort ry her i slaget, men til slutt måtte han likevel flykte. Om vinteren hadde Orm festet Ragna, datter til Nikolas Måse ; hun hadde vært gift med kong Øystein Haraldsson, og bryllupet skulle stå søndagen etter. Blasiusmesse var på en fredag. Orm flyktet til Svitjod til sin bror Magnus, som da var konge der, og Ragnvald, deres bror, var jarl der ; de var sønner til Ingerid og Heinrek Halte (Ingerid hadde vært gift med Heinrek før Harald Gille). Heinrek var sønn til Svein, som var sønn til Svein danekonge (Estridsson, Ulvsson).
 Kristin kongsdatter stelte med liket av kong Inge, og han ble lagt i steinveggen i Hallvardskirken, på sørsida utenfor koret. Da hadde han vært konge tjuefem år. I dette slaget falt det mange på begge sider, men likevel flest av Inges menn. Arne Frireksson falt i Inges hær. Håkons menn tok all bryllupskosten og en mengde annet hærfang.

19.

Nå la Håkon hele landet under seg og satte sine menn i alle sysler og likeså i kjøpstedene. Kong Håkons og hans menn holdt møter i Hallvardskirken når de rådslo om landsstyringen. Kristin kongsdatter gav penger til den presten som tok vare på kirkenøklene, for at han skulle gjemme en av hennes menn i kirken, så hun kunne høre hva Håkon og hans folk talte om. Da hun fikk greie på det de avtalte, sendte hun bud til Bergen, til Erling Skakke, sin mann, at han aldri skulle tro dem.

20.

Det hendte i slaget på Stiklestad, slik som før er skrevet, at kong Olav kastet fra seg sverdet Neite da han ble såret. Men en svensk mann, som hadde knekt sitt eget sverd, tok opp sverdet Neite og kjempet med det. Denne mannen kom seg bort fra slaget og drog av sted med andre flyktninger. Han kom til Svitjod og drog hjem til garden sin. Det sverdet hadde han så lenge han levde, og etter ham sønnene, og så fikk den ene etter den andre av ætta det i arv. Det fulgte støtt med det å eie sverdet at den ene eieren sa til den neste navnet på sverdet, og likeså hvor det var kommet fra. Men en gang lenge etterpå i de dager da Kirjalaks var keiser i Miklagard, og det var store flokker av væringer der hos keiseren, hendte det en sommer at keiseren var på hærferd, og de lå i leir. Væringene holdt vakt og våkte over kongen ; de lå på vollene utenfor leiren. De skiftet natta imellom seg til å våke, og de som hadde våket, la seg ned og sov ; alle var fullt væpnet. Det var skikken, når de la seg ned for å sove, at hver mann hadde hjelm på hodet og skjold over seg og sverd under hodet, og de skulle legge høyre hand på handtaket.
 En av disse karene som hadde fått vakt seint på natta, våknet i dagningen. Da var sverdet hans borte. Da han lette etter sverdet, fikk han se at det lå på vollen langt fra ham. Han stod opp og tok sverdet, og tenkte at kameratene hans som hadde våket, hadde lurt ifra ham sverdet for å drive gjøn med ham. Men de nektet for det. Nå hendte dette i tre netter. Da undret han seg mye sjøl og like ens alle de som så det eller hørte om det, og folk spurte ham hvordan dette kunne henge sammen. Da fortalte han at sverdet ble kalt Neite, og Olav den hellige hadde eid det og sjøl båret det ved Stiklestad. Han fortalte hvordan det siden hadde gått med sverdet. Siden ble dette fortalt til kong kirjalaks ; han lot da kalle til seg den mann som hadde dette sverdet, gav ham gull, tre ganger så mye som sverdet var verdt. Kongen lot sverdet bære til Olavskirken som væringene har, og siden var det over alteret der. Eindride Unge var i Miklagard nettopp da dette hendte. Han fortalte det i Norge slik som Einar Skulason vitner i den dråpa (Geisli) som han diktet om kong Olav den hellige ; der han diktet om denne hendingen.

21.

Det hendte i Grekenland da Kirjalaks var konge der, at kongen fór i hærferd til Blokumannaland. Da han kom til Petsinavollene, kom det mot ham en hedensk konge med en uovervinnelig hær, som hadde med seg hestfolk og store vogner med skyteglugger oventil. Når de gjorde i stand nattested for seg, satte de vognene, den ene sida av den andre, utenfor leiren, men utenfor der grov de et stort dike ; da var alt dette et likeså sterkt vern, som om det hadde vært en borg. Den hedenske kongen var blind. Men da grekerkongen kom, stilte hedningene seg opp i fylking på vollene foran vognborgen. Da stilte grekerne seg i fylking rett imot dem, og de rei begge imot hverandre og kjempet. Det gikk da ille og uheldig ; grekerne flyktet og hadde stort manntap, men hedningene fikk seier.
 Så stilte kongen opp en fylking av frankere og flæminger (fra Flandern), og så rei de fram mot hedningene og kjempet mot dem. Men det gikk med dem som med de første, at mange ble drept, og alle dem som kom seg unna, flyktet. Da ble grekerkongen harm på hærmennene sine ; men de svarte ham at nå skulle han sende i veg væringene, disse vinbelgene sine. Kongen sa da at han ikke ville gjøre ende på sine gjæveste menn på den måten at han førte disse få menn imot en så stor hær, om de så var djerve karer. Da svarte Tore Helsing, som da førte væringene, slik på kongens ord : <Om det så var brennende ild i vegen, ville likevel jeg og mine folk straks springe i den, om jeg visste at vi derved kunne oppnå at De, konge, så fikk fred etterpå.> Kongen svarte : <Be da Olav, den hellige kongen deres, om hjelp og seier.> Væringene hadde halvfemte hundre mann. De gav så løfte med handslag om at de på egen kostnad og med hjelp av gode menn ville reise en kirke i Miklagard og la den kirken vie til ære og pris for den hellige kong Olav.
 Så sprang væringene fram på vollen. Da hedningene fikk se det, sa de til kongen sin, at nå kom det enda en flokk av grekerkongens hær, <og dette er,> sa de, <bare en handfull menn.> Da svarte kongen : <Hvem er den staselige mannen som rir på den hvite hesten foran flokken ?> <Ham kan vi ikke se,> sa de. Det var ikke mindre skilnad på hærene enn at seksti hedninger kunne stå imot én kristen mann, men likevel gikk væringene djervt til slaget. Så snart hærene møtte hverandre, falt det frykt og redsel på hedninghæren, så de straks tok til å flykte, og væringene fulgte dem og drepte på en kort stund en stor mengde av dem. Da grekerne og frankerne , som før hadde flyktet for hedningene, fikk se det, gikk de fram på ny og var med og forfulgte dem som flyktet. Da hadde væringene trengt inn i vognborgen ; der ble det et veldig mannefall. Men da hedningene flyktet, ble den hedenske kongen tatt til fange, og væringene tok ham med seg. Da tok de kristne både leiren og vognborgen til hedningene.
 
 

----

til toppen

Home

Frem til neste