Familie

slekt og venner.

   Her vil jeg presentere medlemmer av klanen, både reelle og imaginære, noe for mimrestunden og noe fra nåtiden, kort sagt det nære. Dette vil neppe interessere andre enn dem det måtte gjelde; derfor vil dette bare være en startside med koblinger til de forskjellige sider og adresser. Dette er bare en sped begynnelse og vil ha mangler og hull som jeg håper å kunne redusere etter hvert.

   God fornøyelse!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder og kommentarer til :

 

Skogly.

Min kone, Larisa.

Brose jarl Birgersson.

Simen gardsgutt.

Diverse andre knekter og nelliker i racet.

Lyder, Biggen og Bæla.

Diktatoren.

10 bud for troende ateister.

USA. Dets vei til kaos.

Brose Pettersbakken.

 

 

 

Webmaster

Home