Konger og Dronninger i Anglia, England

og

Storbritannia.

Home
 
 
 
Navn, tilnavn etc.  Fra-til Anmerkninger.

Egbert av Wessex

829- Forente de 7 kongeriker : Kent, Essex, Sussex, Wessex, Mercia, Øst-Anglia og Northumberland til ett ; kongeriket Anglia.

Ethelwulf

-858  Konge av Wessex og Kent. Vikingene hadde 
begynt overfallene og overvintret for første gang 851.

Edmund den hellige,

sønn av Ethelwulf
855-870  Konge i Øst-Anglia, fanget av vikingene og led martyrdøden.

Ethelred I

-871  Konge over Wessex og Kent. Lå i stadig strid med vikingene som hadde satt seg fast i nord og øst.

Alfred den store,

yngste sønn av Ethelwulf 

850-899

871-899  Overlistet vikingene og fikk beholde Wessex i fred. Bygde krigsfartøyer som han møtte vikingene med til havs og satte seg i respekt hos fienden. Hadde et humant livssyn og fikk vedtatt et stort lovverk som trygget fred og orden. Alfred blir regnet som den engelske nasjons skaper og han er nasjonalhelten fremfor noen.

Edward  , den eldre

sønn av over
899-924  Hadde flere slag mot vikingene og greide å slå 
dem i Øst-Anglia, hvor de ble underkuet. Den første konge over hele England.

Athelstan,

sønn av over 

895-940

925-940  Tok Skottland og Wales 933, slo vikingene ved Brunanborg 937 og gjorde seg til herre over Danelagen. Fosterfar til Håkon den gode.

Edmund, 

bror til over
940-946  Slo Eirik Blodøks og jagde vikingene fra Jorvik 941. 
Knivstukket og drept av Leofa under et slagsmål ved Pucklechurch

Eadred,

bror til over
946-955  Hadde stadig trefninger med Eirik Blodøks om herredømmet i Northumbria med endelig seier i 954.

Eadwig,

sønn til Edmund
955-959  Måtte dele makten med sin bror Edgar 957 som fikk landet nord for Thames, Mercia og North- umbria

Edgar ,

bror til over
959-975  Konge over hele England, hadde fred med vikingene mot å gi dem et visst indre selvstyre.

Edward  Martyr, 

sønn av over
975-978  Myrdet og siden regnet for helgen.

Ethelred II,

( Adalråd  den rådville ) 

968-1016 

Gift med Emma

978-1013  Forsvarte landet med skiftende hell mot stadig overfall av vikinger. Ble slått av Svein og flyktet til Normandie, kom tilbake, men døde i London før angrepet i 1016.

Svein Tjugeskjegg, 

sønn av 

Harald Gormsson Blåtann

1013-1014   

Knut den mektige,

sønn av over 

995-1035. Gift med Emma, enke etter Ethelred.

1014-  Lå i strid med Edmund om herredømmet.

Edmund Jernside,

sønn av 

Ethelred

-1016  Hadde slag mot Knut den mektige som han slo og fordrev fra London. Delte landet med Knut og beholdt S.England selv, men døde etter å ha 
regjert i 7 mnd. Drept av vikingen Henrik Strjona

Knut den mektige,

1016-1035  Regjerte enerådig etter Edmunds død. Satte nye humane lover som gjorde de forskjellige samfunnsklassene mer like for loven. Knuts regjeringstid var fredelig.

Harald Harefot,

sønn av Knut og frillen Alfiva
1035-1040   

Harde-Knut, 

sønn av Knut d.m. og Emma
1040-1042   

Edvard  Adalrådsson, Confessor 

gift med Edith ( Eadgyth ) datter til jarlen Godwin
1042-1066  Flyktet til Normandie 1013, valgt til konge 

etter Knuts død

Harald Gudinesson

( Godwinson )

1066  Falt i slaget ved Hastings etter å ha slått Harald Hardråde ved Stamford Bridge samme år.

Vilhjalm Bastard,

Wilhelm I Erobreren

1066-1087  Krevde eiendomsrett til hele landet, innsatte nor- manniske vasaller etter mønster av det franske lensvesen dog med sterkere makt til kongen. 

Vilhelm II,

sønn av over
1087-1100   

Henrik I Vilhjalmsson,

bror av over
1100-1135  Utstedte Charta Libertatum 1101som er grunnlaget for den engelske forfatning. Tok 1106 
Normandie fra sin bror Robert.

Stefan av Blois,

dattersønn til Wilhelm I
1135-1154   

Henrik II Plantagenet

1154-1189  Opprettet jurydomstoler( Kings Bench ) og 
skattkammeret. Behersket Normandie, Anjou, Maine, Poitou og Guienne i Frankrike. Underla seg de norske riker i Irland 1171 og Skottland 1174. Kom i strid med erkebispen i Canterbury, Thomas Becket som han fikk myrdet 1170.

Richard Løvehjerte,

sønn av over
1189-1199  Deltok i det tredje korstog,  ble fanget på til- baketoget 1191 og måtte ut med en stor løsesum 
før han ble frigitt 1194.

Johan uten land,

bror av over
1199-1216  Mistet det meste av franske besittelser og bannlyst av Innocens III, nedla sin krone 1213. 
Fikk landet tilbake som pavelig len mot en årlig avgift på 1000 mark sølv. 
Ble tvunget til å utstede Magna Charta 1215.

Henrik III,

sønn av over
1216-1272   Kom i krig med Frankrike 1242 og måtte avstå alle sine besittelser nord for Garonne ved freden i Bordeaux 1243

Edward I,

sønn av over
1272-1307  Erobret Wales 1283, kom i konflikt med sin lensmann i Skottland som han avsatte 1296. Måtte kjempe mot stadig nye opprør i Skottland

Edward II,

sønn av over
1307-1327   Fortsatte kampen mot skotske opprørere, men ble slått ved Bannockburn 1314. Hadde stadig opprør av adelen som til slutt avsatte ham.

Edward III,

sønn av over
1327-1377  Gjenvant Skottland,Krevde den franske krone, startet hundreårskrigen 1339. Parlamentet delt i over- og underhus. Fransk språk kom ut av bruk i det offentlige og ble avløst av folkespråket.

Richard II,

sønnesønn av over
1377-1399  Stor indre forvirring og uro ( Resultat av Svartedauen ) ? 
Styrtet av neste

Henrik IV,

Huset Lancaster.

fetter av over
1399-1413  Måtte kjempe mot stadig opprør og sammensvergelser. Forfulgte John Wyclif og hans tilhengere.

Henrik V,

sønn av over
1413-1422  Beseiret Frankrike ved Azincourt 1415, annerkjent som arving til den franske trone ved freden i Troyes 1420.

Henrik VI,

sønn av over
1422-1461  Tapte Frankrike.Rosekrigene begynnte 1452 da prins Richard av York gjorde opprør. Richard ble slått ved Wakefield 1460

Edward IV,

sønn av Richard av York.
 
1461-1483  Kongsemne fra huset York i Rosekrigene og satt ikke trykt før Lancasters endelige nederlag 1471.

Richard III av Gloucester

bror til over
1483-1485  Lot seg utrope til konge etter å ha myrdet sin brors sønner Edward V og Richard Falt ved Bosworth mot neste

Henrik VII Tudor,

Lancaster

1485-1509  Opprettet Stjernekammeret,( overrett )

Henrik VIII,

sønn av over
1509-1547  Brøt med paven i 1534, erklærte seg som overhode for den engelske kirke, stengte klostrene

Edward VI,

sønn av over
1547-1553   Førte kirkereformen videre i protestantisk retning og gudstjenesten ble heretter holdt på engelsk og den anglikanske kirkeordning innført.

Maria Tudor (den blodige),

datter av Henrik VIII og Katarina av Aragon.
1553-1558  Tok morens parti i skilsmissesaken. Som katolikk gikk hun inn for å gjenopprette den katolske kirke i England. Satte i gang kjetterforfølgelser som ga henne tilnavnet.

Elisabeth I,

halvsøster til over,
datter av Henrik VIII og Anna Boleyn
1558-1603  Gjennomførte reformasjonen 1562. Overvant den spanske armada 1588, kastet ut hanseatene 1598. Opprettet kolonier i India og Amerika. Utpekte sin etterfølger.

Jakob I,

sønn til Maria Stuart
1603-1625  Forfulgte puritanere og katolikker som ut- 

vandret og grunnla Ny England og Virginia.

Karl I,

sønn av over
1625-1649  Opphevet stjernekammeret,borgerkrig1642, tapte mot Cromwell og henrettet 1649. Rump- parliament erklærte England for republikk.
     

Cromwell

eneveldig som protektor
1653-1658  Navigasjonsakten satt i verk.Krig mot Nederland1652 og Spania 1654-1658 vunnet

Richard, 

sønn av over
1658.1659  Protektor, nedla embedet p.g.a manglende evner

Karl II,

sønn til Karl I valgt til konge av parlamentet
1660-1685  Restaurasjonen 1662 gjeninnførte den episkopale kirkeordning. Testakten 1673 la forbud mot katolikker i alle embeder. Habeas corpus-akten 1679.

Jakob II,

bror til over
1685-1688  Utstedte et toleranseedikt 1687 som ga katolikkene likestilling. 
Avsatt, flyktet til Frankrike

Vilhelm III av Oranien,

gift med Maria, Jakobs eldste datter
1689-1702  Valgt til regent. Declaration of Rights stadfestet av Vilhelm III i Bill of Rights 1689. Undertvang Irland 1690

Anne,

svigerinne til over 

Storbrittania fra 1707

1702-1714  Krig mot Frankrike 1701-1713 i den spanske arvefølgekrig. Realunion med Skottland. Heretter felles parlament.

Georg I,

av Hannover
1714-1727  Ervervet Newfoundland,Nova Scotia og Gibraltar

Georg II,

sønn av over
1727-1760   Deltok i den spanske arvefølgekrig og senere den østerrikske,hvor han førte troppene og seiret 
ved Dettingen 1743.

Georg III, 

sønn av over
1760-1820  Vant Canada,New Brunswick,Louisiana og Florida,overherredømme i India.Anerkjente USA 1783 i Versailles

Georg IV

1820-1830   Levde et ødselt og utsvevende liv og pådro seg en svimlende gjeld. Stor skandale da dronning Karoline anklagde ham for utroskap og forlangte 
skilsmissedom av parlamentet.

Vilhelm IV Henrik

tredje sønn av Georg III
1830-1837   

Victoria

niese til over
1837-1901   Ble et symbol på den engelske imperialismen og imperiets enhet. Keiserinne av India 1876. 
Konservativ, og hevdet det som hun mente var sine rettigheter. Sterkt subjektiv i sine meninger og vurderinger av medlemmene i de skiftende regjeringer, men godtok parlamentarismen som en kjennsgjerning.

Edvard VII

sønn av over
1901-1910   Studerte i Edinburgh, Oxford og Cambridge og foretok flere utenlandsreiser under sin tid som kronprins. Interesserte seg i utenrikspolitikk og hadde sympatier på fransk side i de europeiske skillelinjer som kom til syne rundt århundreskiftet. 
Far til dronning Maud av Norge

Georg V

sønn av over
1910-1936   Prøvde forgjeves å megle i striden om Irlands selvstyre. Fraskrev seg 1917 retten til alle tyske titler, og tok navnet Windsor istedenfor 
Sachsen- Coburg- Gotha.

Edvard VIII

sønn av over
1936-1936  Abdiserte samme år pga.Wallis Simpson

Georg VI,

Hertug av York

sønn av Georg V
1936-1952   Etterfulgte sin bror etter dennes abdikasjon.

Elizabeth II,

datter av over
1952-   

Hometil toppen